การขนส่งทางอากาศ (Air Cargo)

การขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่เหมาะกับของที่ ต้องการความรวดเร็วเช่นสินค้าแฟชั่น สินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายเช่น ผักผลไม้สด ดอกไม้  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะกับของที่มีขนาดเล็กแต่มูลค่าค่อนข้างสูง เป็นวิธีการส่งที่จริงๆแล้วรวดเร็วที่สุดเพียงแต่ว่าแตกต่างจากการส่งแบบเร่งด่วนคือ จะต้องดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการทำเอกสารและใช้เวลามากกว่าการส่งสินค้าแบบเร่งด่วน สามารถหาเที่ยวบินได้เกือบจะเทียบเท่ากับ สายการบินโดยสารทั่วไป และยังมีเที่ยวบินที่ใช้สำหรับส่งของโดยเฉพาะโดยไม่มีผู้โดยสาร สามารถหาเที่ยวบินตรงไปจุดหมายปลายทางได้มาก ซึ่งทำให้ผู้รับได้รับความสะดวกเพราะจะไปถึงสนามบินที่ใกล้ที่สุด และมีความประหยัดมากกว่าการส่งสินค้าแบบเร่งด่วน ทั้งนี้น้ำหนักเริ่มต้นไม่ควรต่ำกว่า 45 กิโลกรัมหรืออาจจะต้องเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไปถึงจะคุ้มกว่าการส่งสินค้าแบบเร่งด่วนเพราะอย่าลืมว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินพิธีการทั้งต้นทางและปลายทาง ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งสนามบินถึงสนามบินหรือเรียกว่า port to port โดยภาระในการเดินพิธีการศุลกากรที่ปลายทางส่วนใหญ่จะเป็นของผู้รับยกเว้นจะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ทางเรามีราคาของจากหลายสายการบินชั้นนำให้ท่านได้เลือกซึ่งมีทั้งเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินที่จะต้องผ่านประเทศอื่นก่อน ดังนั้นราคาและระยะเวลาในการบินจึงแตกต่างกันเล็กน้อยรวมทั้งชื่อเสียงของสายการบินด้วย การคิดราคาของสายการบินในการขนของนั้นทางสายการบินจะเทียบจากน้ำหนักจริงกับน้ำหนักปริมาตร แล้วใช้ค่าที่มากกว่า ซึ่งน้ำหนักปริมาตรนั้นสามารถคำนวณได้โดยใช้ขนาดของแต่ละกล่อง กว้าง ยาว สูง หน่วยเป็นเซนติเมตรมาคูณกันแล้วหารด้วย 6,000

42420797

Any Destination

นำเข้าและส่งออก

Door to Door