การขนส่งทางเครื่องบิน (Air Cargo)

เป็นการขนส่งที่เหมาะกับของที่ ต้องการความรวดเร็วเช่นสินค้าแฟชั่น ของสด ผักผลไม้สด ดอกไม้  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือของที่มีขนาดเล็กแต่มูลค่าค่อนข้างสูง เป็นวิธีการส่งที่จริงๆแล้วรวดเร็วที่สุดเพียงแต่ว่าแตกต่างจากการส่งแบบเร่งด่วนคือ จะต้องดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการทำเอกสารและใช้เวลามากกว่าการส่งสินค้าแบบเร่งด่วน สามารถหาเที่ยวบินตรงไปจุดหมายปลายทางได้เลย  และมีความประหยัดมากกว่าการส่งสินค้าแบบเร่งด่วน ทั้งนี้น้ำหนักเริ่มต้นไม่ควรต่ำกว่า 45 กิโลกรัมหรืออาจจะต้องเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไปถึงจะคุ้มกว่าการส่งสินค้าแบบเร่งด่วนเพราะอย่าลืมว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินพิธีการทั้งต้นทางและปลายทาง ทางเรามีราคาของจากหลากหลายสายการบินชั้นนำให้ท่านได้เลือกซึ่งมีทั้งเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินที่จะต้องผ่านประเทศอื่นก่อน การคิดราคาของสายการบินจะเทียบจากน้ำหนักจริงกับน้ำหนักปริมาตร แล้วใช้ค่าที่มากกว่า ซึ่งน้ำหนักปริมาตรนั้นสามารถคำนวณได้โดยใช้ขนาดของแต่ละกล่อง กว้าง ยาว สูง หน่วยเป็นเซนติเมตรมาคูณกันแล้วหารด้วย 6,000 ลองโทรหาเรา เรายินดีให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

 • เตรียมข้อมูลสินค้าก่อนส่ง

  แจ้งข้อมูลสินค้า ขนาด น้ำหนักทั้งหมด สนามบินปลายทาง และบริการที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม เช่น ให้ไปรับสินค้า ให้แพ็คสินค้าลงกล่อง เพื่อเช็คราคาและสายการบิน
 • บรรจุสินค้าและเตรียมเอกสารการส่งออก

  แพ็ค ห่อหุ้ม บรรจุสินค้าลงกล่อง และ เอกสารที่ใช้แนบการส่งออก และเพื่อใช้ในการเคลียร์ที่ปลายทาง คือเอกสาร รายการ และรายละเอียดสินค้า (Invoice and Packing List)
 • ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

  ยื่นเอกสารลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก (Add Paperless) เข้าเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพราะต้องมีชื่อในการเดินพิธีการส่งออก
 • ส่งสินค้าไปสนามบินพร้อมเดินพิธีการ

  นำสินค้าที่แพ็ค ห่อหุ้มบรรจุ แล้วเรียบร้อย ไปยังสนามบิน พร้อมทั้งการเดินพิธีการส่งออก และโหลดของเข้าเครื่องบิน และส่งออก
 • ส่งเอกสารใบตราส่งสินค้า (Air WayBill) ให้ผู้รับปลายทาง

  หลังจากทำการเดินพิธีการและโหลดของเรียบร้อย ทางสายการบินจะออกใบตราส่งสินค้า (Air WayBill) ให้กับลูกค้า เพื่อส่งมอบหรือส่งต่อให้กับผู้รับปลายทาง เพื่อใช้ในการเคลียร์สินค้าที่ปลายทาง
 • ของส่งถึงสนามบินปลายทาง

  เมื่อสินค้าถึงสนามบินปลายทาง ผู้รับสามารถไปติดต่อสายการบินเพื่อขอรับเอกสารไปเดินพิธีการศุลกากรและรับสินค้า

ของถึงมือผู้รับปลายทาง

  ปลายทาง ทั่วโลก

  นำเข้าและส่งออก

  Door to Door