ส่งได้ค่ะ แต่ต้องดูว่า สินค้าที่จะส่งคืออะไร มีทั้งทาง Air Freight และทาง Sea Freight และสามารถส่งได้ทั้งแบบอุณหภูมิปกติหรือแบบควบคุมอุณหภูมิ และราคาค่าส่งจะสูงกว่าแบบปกติ ซึ่งจะต้องมีการเดินพิธีการส่งออกด้วย ท่านสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามบริการกับทางเราได้