ประเทศ โซน เวลา
A ALBANIA 8 3-5
  ALGERIA 9 3-5
  AMERICAN SAMOA 9 3-5
  ANDORRA 8 3-5
  ANGOLA 9 3-5
  ARGENTINA 9 3-4
  AUSTRALIA 3 2-3
  AUSTRIA 7 2-3
B BAHAMAS 9 3-5
  BAHRAIN 8 2-3
  BANGLADESH 5 2-3
  BARBADOS 9 3-5
  BELGIUM 7 2-3
  BENIN 9 3-5
  BERMUDA 9 3-5
  BHUTAN 5 3-5
  BOLIVIA 9 3-5
  BOTSWANA 9 4-5
  BRAZIL 8 3-4
  BRUNEI 3 2-3
  BULGARIA 8 3-4
  BURUNDI 9 3-5
C CAMBODIA 3 3-5
  CAMEROON 9 3-5
  CANADA 6 2-3
  CAPE VERDE 9 3-5
  CAYMAN ISLANDS 9 3-5
  CHAD 9 3-5
  CHILE 9 3-4
  CHINA1(south) 2 2-3
  CHINA2 3 2-3
  COLOMBIA 9 3-4
  CONGO 9 3-5
  COOK ISLANDS 9 3-5
  COSTA RICA 9 3-4
  CROATIA 8 3-4
  CYPRUS 8 3-5
  CZECH REP. 8 3-4
D DENMARK 7 3
  DOMINICA 9 3-5
  DOMINICAN REP. 9 3-5
E ECUADOR 9 3-5
  EGYPT 9 3-4
  EL SALVADOR 9 3-5
  ESTONIA 8 3-5
  ETHIOPIA 9 4-5
F FIJI 9 3-5
  FINLAND 8 2-3
  FRANCE 7 2-3
G GABON 9 3-4
  GAMBIA 9 3-5
  GERMANY 7 2-3
ประเทศ โซน เวลา
  GHANA 9 3-5
  GREECE 7 2-3
  GREENLAND 8 3-5
  GUAM 9 2-3
  GUATEMALA 9 3-5
H HAITI 9 4-5
  HONDURAS 9 4-5
  HONG KONG 1 1
  HUNGARY 8 3-4
I ICELAND 8 3-5
  INDIA 5 2-3
  INDONESIA 3 2-3
  IRAN 9 3-5
  IRELAND, REP.OF 7 3-4
  ISRAEL 8 4-5
  ITALY 7 2-3
J JAMAICA 9 3-5
  JAPAN 4 2-3
  JORDAN 8 2-3
K KAZAKHSTAN 8 4-5
  KENYA 9 3-4
  KOREA SOUTH 4 2-3
  KUWAIT 8 2-3
L LAOS 3 2-3
  LATVIA 8 3-5
  LEBANON 8 3-4
  LIBERIA 9 4-5
  LIBYA 9 3-5
  LIECHTENSTEIN 7 3
  LITHUANIA 8 3-5
  LUXEMBOURG 7 2-3
M MACAU 1 2-3
  MADAGASCAR 9 3-5
  MALAYSIA 1 2-3
  MALDIVES 9 2-3
  MALI 9 3-5
  MALTA 8 3-5
  MAURITANIA 9 3-4
  MAURITIUS 9 3-4
  MEXICO 6 3
  MONACO 7 2-3
  MONGOLIA 5 4-5
  MOROCCO 9 3-4
  MOZAMBIQUE 9 3-5
  MYANMAR 3 2-3
N NAMIBIA 9 3-5
  NAURU 9 3-5
  NEPAL 5 2-3
  NETHERLANDS 7 2-3
  NEW CALEDONIA 9 4-5
  NEW ZEALAND 3 3
  NIGERIA 9 3-4
ประเทศ โซน เวลา
  NORWAY 8 3
O OMAN 8 2-3
P PAKISTAN 5 2-3
  PANAMA 9 3-4
  PAPUA NEW GUINEA 5 3-5
  PARAGUAY 9 3-4
  PERU 9 3-4
  PHILIPPINES 3 2-3
  POLAND 8 3
  PORTUGAL 7 2-3
  PUERTO RICO 9 3-4
Q QATAR 8 2-3
R ROMANIA 8 3-5
  RUSSIA 8 3-5
  RWANDA 9 4-5
S SAUDI ARABIA 8 2-3
  SENEGAL 9 3-4
  SEYCHELLES 9 3-5
  SINGAPORE 1 1
  SLOVENIA 8 3-5
  SOLOMON ISLANDS 9 4-5
  SOMALIA 9 4-5
  SOUTH AFRICA 8 2-3
  SPAIN 7 3
  SRILANKA 5 2-3
  ST.KITTS 9 4-5
  ST.LUCIA 9 4-5
  ST.VINCENT 9 4-5
  SUDAN 9 3-5
  SWEDEN 7 3
  SWITZERLAND 7 2-3
  SYRIA 9 3-4
T TAHITI 9 4-5
  TAIWAN 3 2-3
  TANZANIA 9 3-5
  TOGO 9 3-5
  TONGA 9 3-5
  TURKEY 8 3
U UGANDA 9 3-4
  UNITED ARAB EMIRATE 8 2-3
  UNITED KINGDOM 7 2-3
  URUGUAY 9 3-5
  USA 6 2-3
V VANAUTU 9 3-5
  VENEZUELA 9 3-4
  VIETNAM 3 2-3
Y YEMEN 9 3-4
  ZAMBIA 9 3-5
Z ZIMBABWE 9 3-5
  ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5
Hong Kong China Australia Japan India
Macau (South) Indonesia Korea Sri lanka
Malaysia Taiwan
Singapore Vietnam
WEIGHT DOCUMENT
0.5 610 770 820 820 880
1.0 850 1,080 1,100 1,150 1,080
1.5 1,140 1,400 1,470 1,530 1,290
2.0 1,430 1,720 1,830 1,910 1,500
2.5 1,720 2,200 2,180 2,310 1,700
WEIGHT NON-DOCUMENT
0.5 1,310 1,310 1,380 1,380 1,530
1.0 1,460 1,530 1,610 1,610 1,790
1.5 1,620 1,750 1,840 1,840 2,040
2.0 2,060 2,240 2,360 2,360 2,580
2.5 2,190 2,380 2,500 2,500 2,740
3.0 2,350 2,530 2,680 2,680 2,930
3.5 2,480 2,680 2,820 2,820 3,100
4.0 2,600 2,810 2,960 2,960 3,260
4.5 2,730 2,950 3,110 3,110 3,430
5.0 2,860 3,080 3,250 3,250 3,590
5.5 2,930 3,240 3,400 3,400 3,730
6.0 3,010 3,380 3,560 3,560 3,890
6.5 3,070 3,520 3,710 3,710 4,030
7.0 3,150 3,680 3,880 3,880 4,180
7.5 3,220 3,820 4,030 4,030 4,330
8.0 3,280 3,980 4,180 4,180 4,480
8.5 3,360 4,120 4,340 4,340 4,620
9.0 3,430 4,270 4,490 4,490 4,780
9.5 3,500 4,420 4,650 4,650 4,920
10.0 3,570 4,570 4,810 4,810 5,080
10.5 3,650 4,720 4,980 4,980 5,230
11.0 3,690 4,830 5,090 5,090 5,330
11.5 3,730 4,940 5,210 5,210 5,430
12.0 3,780 5,050 5,320 5,320 5,530
12.5 3,820 5,160 5,440 5,440 5,640
13.0 3,870 5,270 5,560 5,560 5,740
13.5 3,910 5,380 5,670 5,670 5,830
14.0 3,950 5,490 5,790 5,790 5,930
14.5 4,000 5,600 5,900 5,900 6,030
15.0 4,040 5,710 6,020 6,020 6,140
15.5 4,060 5,810 6,110 6,110 6,220
16.0 4,090 5,900 6,210 6,210 6,300
16.5 4,110 5,990 6,310 6,310 6,380
17.0 4,130 6,080 6,400 6,400 6,460
17.5 4,150 6,160 6,490 6,490 6,540
18.0 4,170 6,260 6,590 6,590 6,630
18.5 4,200 6,350 6,680 6,680 6,700
19.0 4,220 6,440 6,780 6,780 6,780
19.5 4,240 6,530 6,870 6,870 6,870
20.0 4,260 6,620 6,970 6,970 6,950
PRICE PER KG.
20.5.29.5 183 293 308 308 308
30-49.5 166 263 277 277 288
50-69.5 140 242 255 255 279
70-99.5 117 212 223 223 239
+100 109 208 219 219 231
+200 109 208 219 219 231
+300 102 197 208 208 223
+400 102 197 208 208 223
+500 102 197 208 208 223
+1000 102 197 208 208 223

  ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9
  Canada France Finland Egypt
  Mexico Germany Iran Kenya
  USA Sweden Qatar Maldives
    UK UAE  
WEIGHT   DOCUMENT  
0.5 870 980 1,040 1,910
1.0 1,120 1,360 1,400 2,680
1.5 1,360 1,720 1,760 3,440
2.0 1,590 2,130 2,130 4,210
2.5 1,830 2,560 2,510 4,980
WEIGHT   NON-DOCUMENT  
0.5 1,530 1,680 2,180 2,860
1.0 1,800 2,000 2,720 3,490
1.5 2,110 2,330 3,260 4,110
2.0 2,700 2,930 4,090 5,040
2.5 2,950 3,220 4,500 5,520
3.0 3,230 3,520 4,980 6,050
3.5 3,480 3,810 5,410 6,530
4.0 3,730 4,100 5,830 7,010
4.5 3,990 4,380 6,250 7,480
5.0 4,240 4,670 6,680 7,970
5.5 4,450 4,900 7,020 8,310
6.0 4,660 5,140 7,360 8,660
6.5 4,860 5,370 7,720 9,010
7.0 5,060 5,610 8,060 9,350
7.5 5,270 5,860 8,400 9,710
8.0 5,470 6,090 8,740 10,060
8.5 5,680 6,330 9,080 10,410
9.0 5,890 6,560 9,420 10,750
9.5 6,100 6,800 9,760 11,100
10.0 6,300 7,030 10,110 11,460
10.5 6,480 7,230 10,340 11,810
11.0 6,600 7,360 10,470 12,040
11.5 6,730 7,480 10,600 12,270
12.0 6,850 7,610 10,730 12,500
12.5 6,970 7,740 10,850 12,730
13.0 7,080 7,860 10,980 12,970
13.5 7,200 7,980 11,110 13,200
14.0 7,320 8,110 11,240 13,440
14.5 7,440 8,230 11,370 13,670
15.0 7,560 8,360 11,500 13,900
15.5 7,660 8,460 11,600 14,110
16.0 7,760 8,570 11,710 14,320
16.5 7,860 8,670 11,810 14,540
17.0 7,960 8,780 11,920 14,740
17.5 8,060 8,880 12,030 14,950
18.0 8,140 8,990 12,130 15,160
18.5 8,240 9,090 12,240 15,370
19.0 8,340 9,200 12,350 15,580
19.5 8,440 9,300 12,450 15,790
20.0 8,540 9,410 12,560 16,000
         
20.5.29.5 383 419 558 719
30-49.5 355 388 461 586
50-69.5 337 372 417 528
70-99.5 299 321 366 461
+100 294 316 358 443
+200 294 316 358 443
+300 288 304 345 425
+400 288 304 345 425
+500 288 304 345 425
+1000 288 304 345 425