การคำนวณน้ำหนัก จะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักปริมาตร (Dimension Weight หรือ Volume Weight) และน้ำหนักจริง (Actual Weight) ถ้าน้ำหนักไหนมากกว่า จะคิดอัตราค่าขนส่งจากน้ำหนักที่มากกว่านะคะ

Volume คือ การคำนวณค่าขนส่ง จากขนาดของกล่องที่บรรจุสินค้า โดยวิธีการคิดสูตรคำนวณ น้ำหนักปริมาตร (Dimension Weight)
แบบ Courier Door to Door คือ กว้าง X ยาว X สูง (เซนติเมตร)/5,000 = Kg.
แบบ Air Freight กว้าง X ยาว X สูง (เซนติเมตร)/6,000 = Kg.
แบบ Sea Freight  กว้าง X ยาว X สูง (เซนติเมตร)/1,000,000 = CBM