สำหรับการส่งสินค้าเร่งด่วนแบบ Door to Door จะคิดราคาตามน้ำหนักและประเทศปลายทางสำหรับน้ำหนักนั้นจะต้องมีการเปรียบเทียบน้ำหนักจริงกับปริมาตรขนาดสินค้า ซึ่งปริมาตรคำนวณได้โดยการนำขนาดที่แพ็คเรียบร้อยแล้วเป็นเซ็นติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) / 5,000 แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาเทียบกับน้ำหนักจริงน้ำหนักตัวไหนสูงกว่าจะใช้น้ำหนักนั้นในการคำนวณราคา สำหรับที่อยู่ปลายทางในบางพื้นที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งธุรกิจดังนั้นรบกวนท่านเตรียมชื่อเมืองและรหัสไปรษณีย์ปลายทางเพื่อตรวจสอบกับลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอน ก่อนการเรียกรับงาน

สำหรับการขนส่งแบบ Air Cargo การคำนวณน้ำหนักคล้ายกับแบบส่ง door to door แต่ปริมาตรจะหารด้วย 6,000 โดยส่วนมากลูกค้าที่นิยมส่งแบบ Air Cargo จะส่งถึงสนามบินปลายทางเท่านั้น ดังนั้นราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสนามบินปลายทาง ท่านจะต้องสอบถามผู้รับสินค้าว่าต้องการให้สินค้าไปลงที่สนามบินไหน สายการบินส่วนใหญ่มีราคาพิเศษให้ตั้งแต่ 45 กิโลขึ้นไปถ้าน้อยกว่านั้นจะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง

การส่งของทางเรือคิดราคาจากปริมาตรเป็นหลัก (โดยส่วนมาก 1 ลูกบาศก์เมตรจะให้ได้น้ำหนักไม่เกิน 1000 กิโลกรัมหรือ 1 ตันยกเว้นบางประเทศหรือบางสายเรือที่อาจจะให้ไม่ถึง 1 ตัน) การคำนวณราคาเริ่มต้นที่ 1 ลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าของหรือสินค้าของท่านเกิน 15 ลูกบาศก์เมตร เราแนะนำให้ท่านเลือกส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ได้เลยซึ่งมีทั้งขนาด 20 ฟุตและ 40 ฟุต และคล้ายกับแอร์คาร์โก้ การส่งของทางเรือส่วนมากลูกค้าจะส่งไปถึงแค่ท่าเรือปลายทางเพราะฉะนั้นราคาจะแตกต่างกัน ดังนั้นรบกวนสอบถามท่าเรือที่ต้องการจากทางลูกค้าปลายทาง ระยะเวลาส่งประมาณ 15-60 วัน