สำหรับของที่มีโอกาศแตกหัก เสียหายง่าย ถ้านำใส่กล่องกระดาษอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอให้ขนส่งอย่างปลอดภัย
หรือในกรณีส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ สินค้าของเรา จะปะปนกับสินค้าของผู้อื่นและอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย จึงแนะนำให้ตีลังไม้

หรือในกรณีที่สินค้ามีหลายชิ้น แล้วไม่ต้องการให้สินค้ากระจัดกระจายอยู่ในตู้ ซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการสูญหายและเสียหาย ซึ่งในกรณีนี้ ท่านอาจจะเลือกเป็นการตีลังหรือการวางบนพาเลทและห่อหุ้มด้วยพลาสติก