ในปัจจุบันเราสามารถไปรับของให้ท่านที่ต่างจังหวัดได้เฉพาะการขนส่งทางสินค้าทางเรือและสินค้าทางเครื่องบิน (Air cargo) แต่ยังไม่สามารถให้บริการได้สำหรับสินค้าเร่งด่วนทางเครื่องบิน (Door to Door) ดังนั้นหากท่านมีสินค้าส่งแบบเร่งด่วน ท่านสามารถทำได้ 2 ทางดังนี้ 1) ส่งของมาให้บริษัทเราที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และเราจะดำเนินการทำส่งออกให้หลังจากได้รับสินค้า  2) ตรวจสอบกับทางเราว่าเรามีบริการรับ ณ จังหวัดของท่านหรือไม่