ท่าท่านเลือกการส่งสินค้าแบบเร่งด่วน (Door To Door) ท่านไม่จำเป็นต้องเดินพิธีการศุลกากร แต่ถ้าท่านเลือกส่งสินค้าทางเครื่องบินแบบธรรมดาหรือ Air cargo หรือการส่งสินค้าทางเรือท่านจำเป็นจะต้องเดินพิธีการศุลกากรก่อนการส่งออก ซึ่งสามารถเดินพิธีการศุลกากรได้ทั้งบุคคลและบริษัท