เดินพิธีการ คือการดำเนินพิธีการศุลกากรหรือการเคลียร์ของ การเคลียร์สินค้าที่นิยมพูดกัน ซึ่งการเดินพิธีการนั้นเป็นข้อกำหนดของศุลกากรว่าเมื่อท่านต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ท่านจะต้องยื่นเอกสารกับศุลกากรอย่างเป็นทางการทุกครั้งซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ในการยื่นเอกสารกลับศุลกากรนั้นมีกระบวนการหลายขั้นตอนหลายแผนกและเอกสารอีกมากมาย เราจึงมีบริการในการกระทำแทนท่านโดยผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ตรงกับศุลกากร ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือคลองเตยและแหลมฉบัง เอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ท่านจะต้องลงทะเบียนกับศุลกากร (Add paperless) ก่อนเพื่อให้ได้เลขทะเบียน และท่านจะต้องเตรียมเอกสารรายการสินค้า (Invoice and Packing List)