เราไม่ใช่บริษัท DHL เราเป็นตัวแทนของบริษัท DHL ซึ่งเราได้รับราคาพิเศษจากทาง DHL แต่ท่านสามารถส่งกับเราเพื่อให้เรานำส่ง DHL ได้ในราคาประหยัด และเรามีทีมงานที่คอย ควบคุมการทำงานและติดตามสถานะการนำส่งของ DHL ให้ท่าน