สำหรับการขนส่งแบบทางเครื่องบินแบบเร่งด่วน (Door to Door) ที่อยู่ผู้รับปลายทางที่อยู่นอกเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลจากพื้นที่ให้บริการปกติ ซึ่งเรายังให้บริการจัดส่งแต่จำเป็นต้องมีค่าบริการเพิ่มเติมคือค่านอกพื้นที่หรือ Remote Area Charge