ระยะเวลาขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการส่งของไปทางไหน ถ้าท่านต้องการส่งของไปทางเครื่องบิน ก็จะใช้ระยะเวลาน้อย (1-5 วัน) หรือทางเรือ ก็จะใช้ระยะเวลานาน (3-60วัน)

ค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับท่านต้องการส่งทางไหน น้ำหนัก และประเภทของสินค้า