Skip to Content

Blog Archives

ส่งของไปต่างประเทศเสียค่าภาษีมั้ย

สำหรับการส่งออกจากประเทศไทย 99% ไม่เสียภาษีในการส่งออก แต่สำหรับผู้รับปลายทางอาจจะต้องชำระภาษีศุลกากรขาเข้าที่ประเทศปลายทางหากกฎหมายของประเทศนั้น ๆ มีการเก็บภาษี อัตราภาษีขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและมูลค่าของสินค้าหรือราคากลางจากศุลกากรปลายทาง

0 Continue Reading →

ของที่ส่งมาจากต่างประเทศ จะต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง

ของที่ส่งมาจากต่างประเทศ (ของขาเข้า)  ส่วนมากจะมีอากรขาเข้าด้วยยกเว้นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นจากศุลกากร หรือมีเอกสารสิทธิประโยชน์ต่างๆแนบ เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าบางประเภท โดยคิดอัตราอากรขาเข้าจากมูลค่าของสินค้า(CIF)ตามเอกสารที่แนบ (Invoice) ภาษีมูลค่าเพิ่มและอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เช่น ค่าเคลียร์ ค่าแลกรับเอกสาร หรือ หลักฐานเพื่อเคลียร์ ค่าเก็บรักษาสินค้า ที่เกิดขึ้นกับสายการบิน สายเรือและศุลกากร

0 Continue Reading →

ของน้ำหนักน้อย ส่งทางเรือได้ไหม

ส่งได้แต่ต้องดูความเหมาะสม เพราะทางเรือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เช่น ค่าเดินพิธีการส่งออก ลงทะเบียนส่งออก ค่ารถ ค่าตีลังไม้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ณ ท่าเรือ ฯลฯ

0 Continue Reading →

การคิดราคา คิดอย่างไร และ Volume กล่องคืออะไร

การคำนวณน้ำหนัก จะเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักปริมาตร (Dimension Weight หรือ Volume Weight) และน้ำหนักจริง (Actual Weight) ถ้าน้ำหนักไหนมากกว่า จะคิดอัตราค่าขนส่งจากน้ำหนักที่มากกว่านะคะ

Volume คือ การคำนวณค่าขนส่ง จากขนาดของกล่องที่บรรจุสินค้า โดยวิธีการคิดสูตรคำนวณ น้ำหนักปริมาตร (Dimension Weight)
แบบ Courier Door to Door คือ กว้าง X ยาว X สูง (เซนติเมตร)/5,000 = Kg.
แบบ Air Freight กว้าง X ยาว X สูง (เซนติเมตร)/6,000 = Kg.
แบบ Sea Freight  กว้าง X ยาว X สูง (เซนติเมตร)/1,000,000 = CBM

 

0 Continue Reading →

การส่งของไปต่างประเทศมีแบบไหน ยังไงบ้าง

ส่งของ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ มีดังนี้ค่ะ

ทางอากาศ Courier  คือส่งแบบ Door to Door เป็นการให้บริการรับสินค้าที่บ้านหรือบริษัทลูกค้า และนำส่งถึงบ้านหรือบริษัทลูกค้าที่ปลายทาง ตามที่อยู่ที่กำหนด พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะการขนส่งแบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง จากหมายเลข AWB ที่ทางบริษัทให้กับลูกค้า เพื่อใช้ติดตามสถานะการขนส่งพัสดุทางเว็ปไซต์

ทาง Air Freight  คือการส่งทางอากาศ ที่ต้องเดินพิธีการส่งออก มีทั้งส่งถึงสนามบินปลายทางและส่งถึงที่อยู่ผู้รับ เหมาะสำหรับของที่น้ำหนักเยอะ

ทาง Sea Freight  คือการส่งทางเรือ ที่ต้องเดินพิธีการส่งออก มีทั้งส่งถึงแค่ท่าเรือปลายทาง และส่งถึงที่อยู่ผู้รับ เหมาะสำหรับของที่ปริมาตรขนาดใหญ่ และจำนวนเยอะ  โดยการขนส่งทางเรือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) ขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ LCLเป็นการขนส่งแบบรวมตู้กับลูกค้าท่านอื่น   จึงต้องมีการแพ็คกิ้งอย่างดีคิดราคาเป็นคิวบิกเมตร โดยคำนวณจาก Cubic Meter (CBM) = กว้าง x ยาว x สูง (ซม) / 1,000,000

2) ขนส่งทางเรือแบบเต็มตู้ FCL

เป็นการขนส่งแบบลูกค้าเหมาตู้ไปเองคนเดียว

คิดราคาตู้ขนาด 20″feet ( ประมาณ 28-32 CBM) , 40″feet ( ประมาณ 56-64 CBM) , 40 HQ  ( ประมาณ 64-72 CBM)

0 Continue Reading →

สามารถมารับของที่ต่างจังหวัดเพื่อส่งต่างประเทศได้หรือไม่

ในปัจจุบันเราสามารถไปรับของให้ท่านที่ต่างจังหวัดได้เฉพาะการขนส่งทางสินค้าทางเรือและสินค้าทางเครื่องบิน (Air cargo) แต่ยังไม่สามารถให้บริการได้สำหรับสินค้าเร่งด่วนทางเครื่องบิน (Door to Door) ดังนั้นหากท่านมีสินค้าส่งแบบเร่งด่วน ท่านสามารถทำได้ 2 ทางดังนี้ 1) ส่งของมาให้บริษัทเราที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และเราจะดำเนินการทำส่งออกให้หลังจากได้รับสินค้า  2) ตรวจสอบกับทางเราว่าเรามีบริการรับ ณ จังหวัดของท่านหรือไม่

0 Continue Reading →

จะเช็คและคิดราคาอย่างไร กิโลละเท่าไหร่

สำหรับการส่งสินค้าเร่งด่วนแบบ Door to Door จะคิดราคาตามน้ำหนักและประเทศปลายทางสำหรับน้ำหนักนั้นจะต้องมีการเปรียบเทียบน้ำหนักจริงกับปริมาตรขนาดสินค้า ซึ่งปริมาตรคำนวณได้โดยการนำขนาดที่แพ็คเรียบร้อยแล้วเป็นเซ็นติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) / 5,000 แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาเทียบกับน้ำหนักจริงน้ำหนักตัวไหนสูงกว่าจะใช้น้ำหนักนั้นในการคำนวณราคา สำหรับที่อยู่ปลายทางในบางพื้นที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งธุรกิจดังนั้นรบกวนท่านเตรียมชื่อเมืองและรหัสไปรษณีย์ปลายทางเพื่อตรวจสอบกับลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอน ก่อนการเรียกรับงาน

สำหรับการขนส่งแบบ Air Cargo การคำนวณน้ำหนักคล้ายกับแบบส่ง door to door แต่ปริมาตรจะหารด้วย 6,000 โดยส่วนมากลูกค้าที่นิยมส่งแบบ Air Cargo จะส่งถึงสนามบินปลายทางเท่านั้น ดังนั้นราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสนามบินปลายทาง ท่านจะต้องสอบถามผู้รับสินค้าว่าต้องการให้สินค้าไปลงที่สนามบินไหน สายการบินส่วนใหญ่มีราคาพิเศษให้ตั้งแต่ 45 กิโลขึ้นไปถ้าน้อยกว่านั้นจะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง

การส่งของทางเรือคิดราคาจากปริมาตรเป็นหลัก (โดยส่วนมาก 1 ลูกบาศก์เมตรจะให้ได้น้ำหนักไม่เกิน 1000 กิโลกรัมหรือ 1 ตันยกเว้นบางประเทศหรือบางสายเรือที่อาจจะให้ไม่ถึง 1 ตัน) การคำนวณราคาเริ่มต้นที่ 1 ลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าของหรือสินค้าของท่านเกิน 15 ลูกบาศก์เมตร เราแนะนำให้ท่านเลือกส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ได้เลยซึ่งมีทั้งขนาด 20 ฟุตและ 40 ฟุต และคล้ายกับแอร์คาร์โก้ การส่งของทางเรือส่วนมากลูกค้าจะส่งไปถึงแค่ท่าเรือปลายทางเพราะฉะนั้นราคาจะแตกต่างกัน ดังนั้นรบกวนสอบถามท่าเรือที่ต้องการจากทางลูกค้าปลายทาง ระยะเวลาส่งประมาณ 15-60 วัน

0 Continue Reading →

เป็นบริษัท DHL หรือเปล่า ?

เราไม่ใช่บริษัท DHL เราเป็นตัวแทนของบริษัท DHL ซึ่งเราได้รับราคาพิเศษจากทาง DHL แต่ท่านสามารถส่งกับเราเพื่อให้เรานำส่ง DHL ได้ในราคาประหยัด และเรามีทีมงานที่คอย ควบคุมการทำงานและติดตามสถานะการนำส่งของ DHL ให้ท่าน

0 Continue Reading →

จะส่งของไปต่างประเทศต้องให้ข้อมูลอะไรบ้าง

0 Continue Reading →

ถ้าน้ำหนักเท่านี้ส่งทางไหนดี

0 Continue Reading →

YOUR SHOPPING BAG