Skip to Content

Blog Archives

เพราะอะไรต้องมีการตีลังไม้

สำหรับของที่มีโอกาศแตกหัก เสียหายง่าย ถ้านำใส่กล่องกระดาษอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอให้ขนส่งอย่างปลอดภัย
หรือในกรณีส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้ สินค้าของเรา จะปะปนกับสินค้าของผู้อื่นและอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย จึงแนะนำให้ตีลังไม้

หรือในกรณีที่สินค้ามีหลายชิ้น แล้วไม่ต้องการให้สินค้ากระจัดกระจายอยู่ในตู้ ซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการสูญหายและเสียหาย ซึ่งในกรณีนี้ ท่านอาจจะเลือกเป็นการตีลังหรือการวางบนพาเลทและห่อหุ้มด้วยพลาสติก

0 Continue Reading →

Remote area คืออะไร

สำหรับการขนส่งแบบทางเครื่องบินแบบเร่งด่วน (Door to Door) ที่อยู่ผู้รับปลายทางที่อยู่นอกเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลจากพื้นที่ให้บริการปกติ ซึ่งเรายังให้บริการจัดส่งแต่จำเป็นต้องมีค่าบริการเพิ่มเติมคือค่านอกพื้นที่หรือ Remote Area Charge

0 Continue Reading →

ส่งของจำเป็นต้องเดินพิธีการไหม ?

ท่าท่านเลือกการส่งสินค้าแบบเร่งด่วน (Door To Door) ท่านไม่จำเป็นต้องเดินพิธีการศุลกากร แต่ถ้าท่านเลือกส่งสินค้าทางเครื่องบินแบบธรรมดาหรือ Air cargo หรือการส่งสินค้าทางเรือท่านจำเป็นจะต้องเดินพิธีการศุลกากรก่อนการส่งออก ซึ่งสามารถเดินพิธีการศุลกากรได้ทั้งบุคคลและบริษัท

0 Continue Reading →

ส่งของต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

้ด้ดดก

0 Continue Reading →

เดินพิธีการคืออะไร

เดินพิธีการ คือการดำเนินพิธีการศุลกากรหรือการเคลียร์ของ การเคลียร์สินค้าที่นิยมพูดกัน ซึ่งการเดินพิธีการนั้นเป็นข้อกำหนดของศุลกากรว่าเมื่อท่านต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ท่านจะต้องยื่นเอกสารกับศุลกากรอย่างเป็นทางการทุกครั้งซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ในการยื่นเอกสารกลับศุลกากรนั้นมีกระบวนการหลายขั้นตอนหลายแผนกและเอกสารอีกมากมาย เราจึงมีบริการในการกระทำแทนท่านโดยผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ตรงกับศุลกากร ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือคลองเตยและแหลมฉบัง เอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ท่านจะต้องลงทะเบียนกับศุลกากร (Add paperless) ก่อนเพื่อให้ได้เลขทะเบียน และท่านจะต้องเตรียมเอกสารรายการสินค้า (Invoice and Packing List)

0 Continue Reading →

ค่า EDI คืออะไร

EDI มาจาก Electronic Data Interchange ซึ่งหมายถึง ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เรียกใช้ในการส่งข้อมูลให้กับศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทางศุลกากรตั้งขึ้นเมื่อเริ่มใช้ระบบนี้ หมายถึงการส่งข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องการส่งสินค้าเช่นข้อมูลใบขนสินค้าทั้งขาเข้าหรือขาออกข้อมูลมูลค่าของข้อมูลต่างๆที่ศุลกากรต้องการเพื่อให้เข้าระบบศุลกากร โดยจะมีบริษัทที่รับส่งข้อมูลนี้ให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียม ประมาณ 300-500 บาทต่อ 1 รายการ ส่วนใหญ่จะมีเมื่อนำพัสดุขาเข้า ทางช่องทางเร่งด่วนแบบ Door to Door

0 Continue Reading →

Add paperless คืออะไร

Add Paperless  คือระบบงานแบบไร้เอกสารซึ่งทางศุลกากรพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในการเดินพิธีการศุลกากร ทำให้มีการเปลี่ยนระบบจากเอกสารทั้งหมดเป็นยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกที่ต้องการดำเนินพิธีการศุลกากรไม่ว่าจะในนามบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตาม จำเป็นจะต้องลงทะเบียนกับศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์เสียก่อนซึ่งจะทำการลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวแต่ในกรณีที่ 6 เดือนย้อนหลังไม่มีการเดินพิธีการศุลกากรก็จำเป็นจะต้องต่อทะเบียนใหม่กับศุลกากรอีกครั้งหนึ่ง การลงทะเบียนนี้จึงเรียกกันทั่วไปอย่างสั้น ๆ ว่า Add Paperless เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเมื่อท่านต้องการ นำเข้า-ส่งออก ทางเครื่องบินหรือทางเรือ

 

 

0 Continue Reading →

YOUR SHOPPING BAG